Red Carpet Runner
Red Carpet Runner
Red Carpet Runner

Red Carpet Runner

Red Carpet Runner

1.2m wide x 6m long